Norsk Industri

Innhold

Godkjenningsordning for utenlandske fagbrev

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Nå kan personer med 15 ulike kvalifikasjoner fra Polen og Tyskland kunne søke om godkjenning av sin fag- og yrkesopplæring.

En godkjenning innebærer at utdanningen vurderes som sidestilt med tilsvarende norsk utdanning.

De nye kvalifikasjonene er: murer, maler, slakter, trevaresnekker, glassfagarbeider, møbelsnekker, møbeltapetserer, butikkslakter, pølsemaker og industrimekaniker.

- For industrien er det først og fremst industrimekaniker som er mest relevant i denne omgang, men etter hvert vil alle land og alle fag bli inkludert i ordningen, sier fagsjef for kompetanse i Norsk Industri, Kjetil Tvedt.

Ordningen er et resultat av frontfagsforhandlingene i 2014 der Norsk Industri og Fellesforbundet ble enige om å be myndighetene om at det ble opprettet en slik ordning. Frem til nå har det ikke eksistert en fungerende ordning for å vurdere utenlandsk fagutdanning, slik det har gjort for akademiske fag utdanning.

- For arbeidsgivere vil ordningen gjøre det enklere å vurdere både innholdet i kompetansen til utenlandske arbeidere. NOKUT vil også vurdere ektheten av dokumentasjonen på kompetansen til hver enkelt søker, i følge Tvedt.

Samarbeider med de faglige rådene for fag- og yrkesopplæringen

NOKUT bruker sakkyndige til å foreta den faglige vurderingen av om kvalifikasjonene kan sidestilles med tilsvarende norske kvalifikasjoner. Det er tre sakkyndige som samarbeider om hver enkelt vurdering. De sakkyndige blir foreslått av de faglige rådene for fag- og yrkesopplæringen og oppnevnes av NOKUT for en periode på to år.

Erfaringer med godkjenningsordningen så langt

Fram til nå har bare arbeidstakere med tysk eller polsk opplæring i fag- eller svennebrev som kjøttskjærer, rørlegger, betongfagarbeider, tømrer og frisør kunnet søke om å få kvalifikasjonene sine godkjent som sidestilt med en tilsvarende norsk utdanning.

NOKUT har fått inn over 300 søknader siden godkjenningsordningen for fag- og yrkesopplæring ble opprettet i midten av november 2016. Dette har i skrivende stund ført til 130 avvisninger, 34 avslag og 36 positive vedtak. Hovedårsakene til avvisningene er at søker har feil kvalifikasjon, kommer fra feil land eller søknadene har mangelfull dokumentasjon. Saksbehandlingstiden ligger på rundt én måned. Hovedvekten av søkerne kommer fra Polen og de fleste søker om godkjenning som rørlegger eller tømrer.

> Les mer her (nokut.no)