God resultatforbedring med Produktivitetsspranget

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Østlandske Lettmetall har vært gjennom Produktivitetsspranget.

Østlandske Lettmetall har vært gjennom Produktivitetsspranget. F.v.: Olav Tostrup (avd. leder maskinering), Rune Storsveen (avd. leder støperi), Kim Helander (salg/marked), Jens-Erlend Pedersen (daglig leder), Anders Oppegård (tillitsvalgt Fellesforbundet), Gaute Knutstad (SINTEF), Håvar Mellembakken (montering), Mette Holmriis Brøgger (SINTEF), Einar Krokvik (operatør maskinering), Torstein Tærum (Norsk Industri).

De siste to årene har Østlandske Lettmetall deltatt i Produktivitetsspranget. De er første ordinære bedrift som fullfører programmet i sin fulle versjon.

Østlandske Lettmetall holder til på Elverum og er en av landets ledende bedrifter innen støping og maskinering av deler i aluminium. De er et av få støperier som kan tilby "alt" fra modellarbeid til ferdig maskinerte produkt.

Produktivitetsspranget er et program som skal ruste bedriften for en kontinuerlig forbedringskultur i produksjon og organisasjon. Det er et omfattende program, som krever stor innsats og engasjement fra alle ansatte. Det var en stor dag da innsatsen ble kronet med diplom på gjennomført Produktivitetssprang.

Østlandskes endringsarbeid i Produktivitetsspranget oppsummert.

God kommunikasjon viktig

Utfordringene som Østlandske har jobbet med er antakelig gjenkjennelige for mange bedrifter. Det er en bedrift med stor variasjon i produkttype. Det vil si relativt lave volum og mye omstilling av verktøy, noe som betyr at det er mye å hente om dette går smidig og det er forutsigbarhet i hva som ligger i "pipelinen".

God kommunikasjon, både operatører imellom og mellom operatør og ledelse, samt det å få etablert en kultur og et system for å fange opp gode ideer og kunnskapen som allerede finnes der om de forskjellige arbeidsoperasjonene, er avgjørende. Det stilles også store forventninger til et nytt ERP-system som skal spille på lag.

Programmet drives frem i en rekke workshops hvor Mette Holmriis Brøgger og Knut Sandbakken fra Sintef har vært veiledere. Her bygges stein på stein:

  • Hvilke utfordringer og ambisjoner har vi?
  • Hvordan ser produksjonsflyten vår ut og hvor er flaskehalsene?
  • Hvilke veiledende prinsipper skal vi jobbe etter?
  • Hvilken arbeidsmåte skal utvikles?
  • Hvordan måler vi resultater?
Målbare resultater

For å komme i gang på en håndterbar måte ble arbeidsprosessene i Mazak-maskinen valgt ut som pilotområde. Dette fordi det er den eneste maskinen av sin type i maskineringsavdelingen og det dessuten manglet en kjøreplan og måltall (KPI). Dette ga gode muligheter til forbedringer og det var enkelt å isolere produksjonen fra resten av fabrikken.

Østlandske Lettmetall har vært gjennom Produktivitetsspranget. Piloten ble gjennomført på Mazak-maskinen.

Dette har gitt mye målbar informasjon og kunnskap som vises i tallene:

  • Oppetid har økt fra 43 til 80 prosent
  • Omsetning på maskinen har økt med 50 prosent

Samtidig har omsetningen i fabrikken som helhet økt med om lag 20 prosent ved utgangen av 2021, noe som gir et kraftig forbedret resultat på bunnlinja. Når vi også tar i betraktning at pandemien har vanskeliggjort den praktiske gjennomføringen av programmet er dette veldig imponerende.

I neste omgang skal Produktivitetsspranget skaleres ut i hele bedriften. Østlandske er i full gang med dette, noe som betyr at programmet går fra delprosjekt til å bli en del av driften. For virkelig å lykkes må alle involveres. Partene på arbeidsplassen må stå sammen for å få dette til. Dette gjenspeiles i programmets delfinansiering gjennom Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, Stiftelsen Teknologiformidling og/eller Innovasjon Norge.

Vi gratulerer Østlandske Lettmetall med vel gjennomført Produktivitetssprang og ser frem til å følge dem videre!

Se flere bilder i bildekarusellen