Gjør Produktivitetssprang på tross av pandemi

Nofi er i gang med Produktivitetsspranget. Her monteres flytekaier. Foto: Nofi

Nofi er i gang med Produktivitetsspranget. Her monteres flytekaier. Foto: Nofi

Produktivitetsspranget har nå vært på banen i 15 måneder og har på tross av pandemi beveget seg fremover. Ti bedrifter er nå i gang, eller i ferd med å starte programmet.

Første bedrift ut ved årsskiftet 2019-2020 var Østlandske Lettmetall på Elverum. Siste bedrift som kommer i gang før sommeren i år er NOFI i Tromsø.

NOFI er en allsidig bedrift som leverer og produserer utstyr til oppdrettsnæring, bekledning, redskap og utstyr til trål- og kystfiskeflåten, avansert oljelenseteknologi, utstyr til vann- og avløp samt flytebrygger til havbruksnæringen, komplette marinanlegg og store flytekaier til industriformål.

NOFI har jobbet med forbedringsarbeid tidligere og ønsker å videreutvikle arbeidsmetodikken på nye områder. Bedriften er en viktig samfunnsaktør i sin region.

De øvrige bedriftene som nå er i gang med spranget er:

  • Hapro på Jaren
  • Moelven Limtre på Moelven
  • Ulefos på Kongsberg og Ulefoss
  • Berget på Notodden
  • Klinger Westad på Geithus
  • Weldone i Sauda
  • The Quartz Corp på Drag

Produktivitetsspranget er et lean-forbedringsprogram som på en grundig og systematisk måte etablerer en mest mulig hensiktsmessig arbeidsmetodikk for å få riktig kvalitet og ressursbruk i produksjonen. Grunnmuren skal være et godt samarbeid og en involverende bedriftskultur. Derfor jobbes det langs to dimensjoner: utvikle og bygge på samarbeidet i bedriften for deretter å bruke dette i arbeidet med målsettingene i produktivitetsspranget.

Programmet finansieres blant annet gjennom Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, HF.

> Les mer om Produktivitetsspranget