Norsk Industri

Innhold

Fra TIP til TIF til Teknologi

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at Teknologi- og industriell produksjon skifter navn til Teknologi – og industrifag. For å unngå at vi ender med at TIP (Teknikk- og industriell produksjon) blir erstattet av TIF (Teknologi- og industrifag) vil Norsk Industri fremover bruke den korte benevnelsen "Teknologifag".

Faglig råd og det store flertallet av bedrifter, opplæringskontor, skoler, lærere fylker og organisasjoner anbefalte "Teknologifag" som nytt navn, men dette ble avvist av Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet uten noen form for faglig begrunnelse.

Les mer om fagene og våre rekrutteringskampanjer på www.velgteknologi.no.