Flere midler til etterutdanning for industrien

Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Kompetanse

Publisert

Operatør på vannrens på Eide. Foto: Franzefoss

Foto: Franzefoss.

Siden 2019 har industrien hatt tilgang til gratis etterutdanning, hovedsakelig for fagarbeidere, gjennom ordninger som Industrifagskolen. Nå blir ordningen forlenget og utvidet til universitet- og høyskolesektoren. Det betyr at både funksjonærer og fagarbeidere nå kan få gratis og skreddersydd etterutdanning.

Ordningene med gratis, skreddersydd etterutdanning springer ut fra "Bransjeprogrammet for industri og bygg" som ble lansert som en treårig pilotordning i 2019, med utgangspunkt i frontfaget.

– Med friske midler kan industrien nå utvikle nye, korte utdanninger på alle nivå i utdanningssystemet. Bedrifter som trenger kompetansepåfyll kan sammen med tillitsvalgte og en videregående, fagskole, høyskole eller et universitet utvikle et tilbud for sine ansatte, sier Kjetil Tvedt, fagsjef for rekruttering og kompetanse i Norsk Industri.

Nytt bransjeprogram for avfalls- og gjenvinningsbransjen

I tillegg til et bredt bransjeprogram for industri og bygg er det også opprettet et bransjeprogram for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Slik Kunnskapsdepartementet skriver må et program for videreutdanning i denne bransjen treffe sysselsatte på flere utdanningsnivå. Norsk Industri er positive til samarbeid for å heve kompetansenivået i avfalls- og gjenvinningsbransjen ytterligere.

– Vi ser frem til et godt partssamarbeid om kompetanseheving i gjenvinningsbransjen. Et nytt videreutdanningsprogram må sees i sammenheng med allerede eksisterende utdanningstilbud, som fagbrev i gjenvinningsfaget og fagskoleutdanningen for farlig avfall ved høyskolen Vestfold og Telemark, sier Gunnar Grini bransjesjef for gjenvinningsbransjen i Norsk Industri.

Norsk Industri vil nå ta kontakt med fagorganisasjonene for å diskutere kompetansebehovene i gjenvinningsbransjen og øvrige bransjer, og hvordan et nytt bransjeprogrammene kan innrettes best mulig.

Både disse midlene, samt midler til Industrifagskolen, bransjeprogram for maritim næring og bransjeprogram for for leverandørindustri blir lyst ut av Direktoratet for høyere utdanning (HKDIR) med søknadsfrist før sommeren, og det vil bli arrangert egne søkeseminar for interesserte bedrifter i forkant av utlysingen.

Trenger din bedrift et kompetanseløft? Ta kontakt, så hjelper vi deg i gang!

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!