Norsk Industri

Innhold

Flere kan ta fagskole i 2020

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Høytidelig åpning

Industrifagskolen på Fagskolen Tinius Olsen ble høytidelig åpnet 9. september 2019. Foto: Norsk Industri

Fagskolene har i flere år hatt en solid vekst i antall studieplasser. Nå kommer det midler til minst 1000 nye studieplasser fra høsten av.

– Fagskolene er et ypperlig tilbud for arbeidslivet. Næringslivet trenger praktisk rettede utdanninger, og fagskolene tilbyr dette. For mange vil en slik utdanning være en omstilling som tar kortere tid og er mer relevant enn for eksempel en utdanning ved høyskole eller universitet sier fagsjef for kompetanse i Norsk Industri Kjetil Tvedt.

Ettersom en stor andel av studieplassene er til deltidsutdanninger, vil plassene kunne komme 1 800 studenter til gode fra høsten 2020. De fleste studieplassene går til tekniske fag, helsefag og økonomisk-administrative fag.

– For industrien er det særlig de tekniske fagskolene som er aktuelle.

– Behovet for studieplasser er ekstra stort i år, men det er viktig at ikke skolene utvikler tilbud som går på bekostning av kvaliteten, sier Tvedt.

Industrifagskolen

Norsk Industri har sammen med Fellesforbundet og Industri Energi Industrifagskolen der det tilbys en rekke moduler som kan kombineres med full jobb, eller tas som permittert.

> Les mer om Industrifagskolen

> Les også: Her kommer de 1000 nye fagskoleplassene (regjeringen.no)