Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

- Elevenes mattekunnskaper er viktige for industrien

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

I hvilken grad er norske skoleelever rustet til å takle fremtidige utfordringer? Er elevene faglig forberedt for videregående opplæring? Dette var tema på et frokostmøte i regi av NHO 7. desember.

Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri holdt innlegg på vegne av næringslivet. Han understreket viktigheten av å lære seg å lese norsk og forstå matte. Dette legger grunnlaget for å forstå andre fag, og er derfor det viktigste å lære seg.

Han trekker frem algebra som et viktig eksempel.

- Forskerne påpeker at lærestoff som oppfattes som tungt og vanskelig utsettes så lenge som mulig. Et eksempel på dette er algebra, som er et modningsfag. Det må inn i opplæringen på et tidligere tidspunkt. Både for å stimulere de beste elevene, som kanskje kjeder seg, og samtidig modne de svakeste elevene som trenger mer tid til å lære, sier Sunde.

Alt i alt er det mye bra i årets PISA- og TIMSS-undersøkelser. Men det er fortsatt en del å jobbe med, når vi sammenligner oss med andre land.

> Les mer her (nho.no)