Deltakelse i PS Industri gir verdifull erfaring

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

To ansatte ved Østlandske Lettmetall

Ved Østlandske Lettmetall har Jens-Erlend Pedersen og Anders Oppegård høstet god erfaring fra deltakelse i Produktivitetsspranget Foto: privat

Bedrifter som utnytter konkurransekraften i den norske arbeidslivsmodellen er fremtidens vinnere, spår forskningsleder ved Sintef, Gaute Knutstad. Nå er flere bedrifter i gang med HF-prosjektet Produktivitetsspranget.

Omstillinger, effektivitetskrav og automatisering er ord som norske industribedrifter for lengst har gjort seg kjent med. Fremover vil det være helt avgjørende å fylle ordene med riktig innhold. Gaute Knutstad er tydelig på hva som kreves for å sikre norske industriarbeidsplasser i årene som kommer.

– Vi må drive med kontinuerlig og systematisk utvikling, og sammen med de ansatte utnytte teknologi og bygge kompetanse. Det er det eneste som sikrer overlevelse inn i fremtiden, sier han.

I samarbeid med HF deltar ca. 10 bedrifter som er tilsluttet Fellesforbundet, Industri Energi, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Industri og Byggenæringenes Landsforbund i prosjektet som har fått navnet Produktivitetsspranget (PS). En viktig målsetting er å bedre produktiviteten i små og mellomstore bedrifter. Det gjøres ved bruk av sentrale prinsipper i den norske modellen og Lean.

Påvirker lønnsomhet og arbeidsmiljø

Torstein Tærum fra Norsk Industri er koordinator og kontaktpunkt mellom PS Industris styringsgruppe og Produktivitetsspranget som nasjonalt program. Han forteller at erfaringer fra Sverige over flere år med Produktionslyftet, og også pilotprosjektet i Norge, viser at programmet har potensial både på arbeidsmiljøsiden og på lønnsomhet.

– Selv om gjennomføringen av første pulje med bedrifter i 2020 har blitt annerledes i Norge, har vi forventninger om å se de samme effektene her. Den uttalte og forsterkede målsettingen om økt involvering og partssamarbeid er den norske versjonen av programmet. Vi vet at godt partssamarbeid er en investering i bedriftens evne til å tenke nytt og å ta gode og avgjørelser, sier han.

> Les mer her (fellestiltak.no)