Norsk Industri

Innhold

Bli med på å utforme morgendagens læreplaner!

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Tre fagarbeidere

Foto: Eramet Sauda

Ny tilbudsstruktur i videregående opplæring skal gjelde fra høsten 2020. Alle læreplaner er derfor under revidering. Norsk Industri vil avgi egen uttalelse på alle læreplanene, og du kan komme med innspill!

Nye forslag til læreplaner på Vg1-nivå for alle utdanningsprogram er nå lagt ut på offentlig høring. Høringsfristen er 1. november!

Når det gjelder læreplaner for Vg2 og Vg3 (opplæring i bedrift) er disse nå lagt ut på en åpen innspillsrunde med høringsfrist 1. september. Til orientering blir disse læreplanene sendt ut på offentlig høring i desember 2019 med høringsfrist i mars 2020.

> Les mer på udir.no

Send inn dine innspill!

Norsk Industri vil avgi egen uttalelse på alle læreplanene. Har dere innspill, send de gjerne til oss v/ fagsjef Tone Belsby (se kontaktinfo under). Ellers er høringen og innspillsrundene åpne for alle som vil sende egen uttalelse. Benytt muligheten!

Har dere spørsmål, ta kontakt med Tone Belsby i Norsk Industri.