Norsk Industri

Innhold

Bli med på Produktivitetsspranget Industri!

Kvinnelig industriarbeider i produksjon

Foto: AdobeStock

Lean Forum Norge og Norsk Industri samarbeider om å sette i gang et nytt bedriftsutviklingsprogram, Produktivitetsspranget Industri.

Det er Stiftelsen Teknologiformidling, Lean Forum Norge og NCE Raufoss/SINTEF Manufacturing som har tatt initativet til det nye bedriftsutviklingsprogrammet. Programmet er ment for bedrifter som ønsker å jobbe systematisk med å bedre sin produktivitet og innovasjonskraft. Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, HF, yter støtte til den første puljen bedrifter med medlemskap i Norsk Industri som vil benytte seg av programmet.

> Organisering av Produktivitetsspranget nasjonalt (Lean Forum Norge)

Hvem kan delta?
 • Små og mellomstore bedrifter i Norsk Industri, med ansatte organisert i Fellesforbundet og/eller Industri Energi, er de første som inviteres inn i programmet.
 • I denne omgang er det plass til i alt 10 bedrifter.
 • Endelig deltakelse avgjøres etter en kartlegging av hvor godt en slik prosess er forankret (se mer informasjon lenger ned).
Rigg bedriften for fremtiden!

Ved å bli med på Produktivitetsspranget Industri får bedriften en mulighet til:

 • å etablere, og å videreutvikle, en samarbeidskultur i bedriften som fremmer kontinuerlige forbedringer i organisasjon og verdikjede
 • å danne et grunnlag for å utnytte potensialet som følger av digitalisering i industrien
 • å danne et grunnlag for å utnytte automatiserings- og robotiseringsløsninger
 • deltakelse i Produktivitetsspranget Industri med støtte fra HF
Tilbudet betinger:
 • at bedriften må være innstilt på et intensivt 18-måneders program som krever god forankring
 • en egeninnsats beregnet til 4000 timer (dette er produktive timer, altså ikke timer i tillegg til ordinær produksjon)
 • en egenandel på 250 000,-
 • ansatte organisert i Fellesforbundet eller Industri Energi
Ønsker din bedrift å delta?

Ta kontakt med Torstein Tærum for å melde bedriftens interesse.

Det vil gjennomføres en kvalifiseringsprosess i dialog med bedriften hvor prosjektledelsen for Produktivitetsspranget kartlegger og klarlegger bedriftens forutsetninger for å delta. Endelig deltakelse godkjennes av Lean Forum Norge. Programstart er fra og med høsten 2019. Det fylles fortløpende på med nye bedrifter inntil bolken på 10 bedrifter er nådd.