Norsk Industri

Innhold

Bedrifter inviteres til nytt utviklings- og forbedringsprogram

Lean Forum Norge og Norsk Industri samarbeider om å sette i gang et nytt bedriftsutviklingsprogram støttet av HF, Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, for bedrifter tilknyttet partene Norsk Industri, Fellesforbundet og/eller Industri Energi.

Opp gjennom årene har flere slik program blitt gjennomført for våre bedrifter. Siste versjon som nå settes i gang vil være et mer intensivt og strukturert program etter modell fra det svenske Produktionslyftet. Svenskene har lang erfaring med dette programmet på nasjonalt nivå, og Produktivitetsspranget er en norsk utgave av det svenske programmet.

Små og mellomstore bedrifter i Norsk Industri er de første som inviteres inn i programmet.

Dette er en gylden anledning til å rigge bedriften for fremtiden. Ved å bli med på Produktivitetsspranget Industri får bedriften en mulighet til:

 • å etablere, og å videreutvikle, en samarbeidskultur i bedriften som fremmer kontinuerlige forbedringer i organisasjon og verdikjede
 • å danne et grunnlag for å utnytte potensialet som følger av digitalisering i industrien
 • å danne et grunnlag for å utnytte automatiserings- og robotiseringsløsninger
 • deltakelse i Produktivitetsspranget Industri med støtte fra HF

Tilbudet omfatter:

 • en strukturert og godt forankret prosess på 18 måneder
 • bedriftsintern rådgivning og workshops som utgjør totalt 380 timer
 • utdanning tilsvarende 7,5 studiepoeng i regi av NTNU/Chalmers for 2 personer fra hver bedrift
 • deltakelse for 3 personer (lean-koordinator, tillitsvalg og leder) på 3 samlinger i løpet av programperioden (lunsj- til lunsjsamlinger)

Tilbudet betinger:

 • at bedriften må være innstilt på et intensivt program som krever god forankring
 • en egeninnsats beregnet til 4000 timer (dette er produktive timer, altså ikke timer i tillegg til ordinær produksjon)
 • en egenandel på 250 000,-
 • ansatte organisert i Fellesforbundet eller Industri Energi

Kompetanse- og rådgivningsmiljøene som vil jobbe med bedriftene er Kiwa (tidligere Teknologisk Institutt), Sintef Manufacturing og C2U. NCE Raufoss med Sintef Manufacturing er prosjektledere for det nasjonale initiativet med Lean Forum Norge som eier.

Ønsker din bedrift å delta?

Programstart for de første bedriftene er fra høsten 2019. Det fylles fortløpende på med nye bedrifter inntil bolken på 10 bedrifter er nådd. 

Vi ønsker å høre fra bedrifter som er interessert i å bli med på dette. Det vil deretter gjennomføres en kvalifiseringsprosess hvor prosjektledelsen for Produktivitetsspranget kartlegger og klarlegger bedriftens forutsetninger før endelig deltakelse godkjennes av Lean Forum Norge.

Ta kontakt med oss for å melde interesse og for mer informasjon!

> Les mer om prosjektet her