BattKOMP sprinter videre på oppdrag fra regjeringen

Publisert

BattKOMP workshop oktober 2022

BattKOMP workshop oktober 2022 - Sprint 1. Foto: Norsk Industri

BattKOMP er et prosjekt som skal kartlegge og analysere kompetansebehov forbundet med en storskala satsing på batteriindustri i Norge. Fase tre av prosjektet er i gang, og denne uka har prosjektet gjennomført to "sprint-workshoper".

Workshopene danner mye av underlaget for det som skal anbefales innen kompetanse i regjeringens batteristrategi (regjeringen.no).

Første workshop hadde temaet "Trenger vi batterifaglig fordypning for yrkesfaglig utdanning, VG3? – og tiltak for attraktivitet og rekruttering med bred involvering". 30 eksperter fra yrkesfag, fylkeskommune, industribedrifter, Faglig Råd, NAV, Utdanningsdirektoratet, fagskole, opplæringskontor, KS, fagbevegelsen, Industriløft, Battery Norway og Norsk Industri var samlet en hel dag på Telegrafen i Oslo for å drøfte og anbefale tiltak om disse temaene.

I den andre workshopen møttes representanter fra universitets- og høyskolesektoren, fagskoler, industribedrifter, fagbevegelse og Norsk Industri for å drøfte hvordan vi kan bygge opp kapasiteten for batterirelevant utdanning, og øke samarbeidet på tvers.

I BattKOMP fase 3 jobber Norsk Industri sammen med Battery Norway og Eyde-klyngen med å gjennomføre de tre ekspertworkshopene/sprintene. 

> Les mer om BattKOMP

> Se bilder fra "sprintene" (flickr.com)

> Les mer om Battery Norway