Avgjørende med mulighet for livslang læring

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Rapportlansering

Liedutvalgets rapport ble overlevert fra utvalgets leder Ragnhild Lied til kunnskaps- og intergreringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Norsk Industri

En ny rapport fra Liedutvalget foreslår en mer fleksibel gjennomføring av videregående opplæring, samt forslag om utvidet rett til å fullføre videregående opplæring med en sluttkompetanse.

17. desember ble Liedutvalgets rapport om hva som fungerer og ikke fungerer i videregående skole, NOU 2019: 25: Med rett til å mestre — Struktur og innhold i videregående opplæring overlevert til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Opplæringsmoduler, inndeling av skoleåret i terminer og rett på fullført kompetanse fra videregående skal ivareta hele elevgruppen.

Fagsjef for kompetanse i Norsk Industri, Kjetil Tvedt er fornøyd.

- Dette er spennende tanker. Industrien har tradisjonelt rekruttert bredt, men nå ser vi at flere bransjer ikke har nok norske søkere, og derfor må basere seg på utenlandsk arbeidskraft. Vi tror mange av tiltakene som foreslås av Liedutvalget vil gi økt gjennomføring i videregående, noe som vil gi flere unge i industrien og færre unge på NAV, sier han.

Les mer:

Avgjørende med mulighet for livslang læring (nho.no)

> Les / last ned NOU 2019: 25: Med rett til å mestre — Struktur og innhold i videregående opplæring (regjeringen.no)