Norsk Industri

Innhold

Andreas fann framtida i industrien

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Andreas Forfod frå Høyanger reiste ut etter russetida, men kom tilbake til heimbygda og industrien som ingeniør. Foto: Oddmund Haugen / NRK

Andreas Forfod frå Høyanger reiste ut etter russetida, men kom tilbake til heimbygda og industrien som ingeniør. Foto: Oddmund Haugen / NRK

For få år sidan var metallindustrien nærast ei dødsdømd næring i Norge. Gamle og ureinande verk. Det var ikkje der ungdommen såg føre seg ei framtid. No har det snudd. Kva skjedde?

Litt av svaret har kanskje dei fire personane som ein hustrig vinterdag har samla seg rundt langbordet i kantina ved Hydro sitt aluminiumsverk i Høyanger, kor NRK har vore på besøk. Felles for dei alle er at dei kjem frå same kommunen, er unge, velutdanna og gjerne ser for seg ei framtid «på verket».

– Hydro har investert i oppgraderingar av verka og gjort store kvantesprang i utvikling av ny teknologi som gjer at dei framstår som ein svært attraktiv arbeidgjevar i dag, seier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri til NRK.

> Les meir om kva dei unge tenker om å jobba i industrien (nrk.no)

Kampanje for å få flere til industrien

Siden 2015 viser statistikken på landsbasis at nedgangen i antall søkere til teknikk og industriell produksjon (TIP) er på 15 prosent: Fra 6266 søkere i 2015 til 5327 søkere i 2017. Det er 939 færre søkere. På VG2 og VG3 faller også antall søkere årlig.

- Denne trenden må snu, skal norsk industri i fremtiden få tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft, sier fagsjef for kompetanse i Norsk Industri Kjetil Tvedt, som er prosjektleder for kampanjen.

> Finn ut mer om kampanjen