Akutt behov for BIO-tiltak rettet mot store industribedrifter

Publisert

Gutt ved maskin

Foto: K-Tech.

Fellesforbundet og Norsk Industri mener at vi svært raskt må få på plass en BIO-ordning rettet mot større bedrifter.

Store industribedrifter er sterkt rammet av koronakrisen. Stengte internasjonale markeder, brutte verdikjeder, lav oljepris og stans i aktivitet har akutt påvirket industrien, som dessuten er inne i en historisk omstilling knyttet til digitalisering og klimavennlig produksjon.

I denne situasjonen har vi en gyllen mulighet til å få noe positivt ut av krisen ved at bedriftene kan gi ansatte utdanning og kompetanse, som et alternativ til arbeidsledighet. Det vil være bra for bedriften, bra for den enkelte ansatte og bra for samfunnet som sådan.

Et av de viktigste kompetansehevende tiltakene er bedriftsintern opplæring (BIO).

Dagens BIO-ordning blir for puslete for store industribedrifter. Fellesforbundet og Norsk Industri har derfor sammen sendt et brev til næringsminister Iselin Nybø, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og kunnskapsminister Guri Melby hvor vi ber om en ordning som er rettet også mot de større bedriftene.

> Last ned brevet