Norsk Industri

Innhold

250 10. klassinger på Åpen dag

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

8. februar arrangerte Kongsberg Gruppen åpen dag på Arsenalet for 10. klassingene på ungdomsskolene på Kongsberg.

Kommunikasjonssjef i Norsk Industri, Cathrine W. Eidal og Terje Bråthen, divisjonsdirektør for Aerostructures i Kongsberg Defence and Aerospace.

De 250 elevene fikk høre fra både Kongsberg Gruppen og Kongsberg videregående skole om alle mulighetene man får ved å velge yrkesfag.

- Folk med fagutdanning i bånn vil alltid være verdifulle. Yrkesfag er noe av fundamentet i velferdsstaten Norge, sa divisjonsdirektør for Aerostructures i Kongsberg Defence and Aerospace, Terje Bråthen.

På Åpen dag ble elevene vist rundt på Arsenalet av både nåværende og tidligere lærlinger, de fleste fra utdanningssenteret K-Tech, som eies av Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC og GKN Aerospace. K-tech har som mål å utdanne Norges beste fagarbeidere. Samarbeidet mellom skole og bedrift står helt sentralt i denne jobben.

- Hvert år har vi 25-30 lærlinger på K-Tech, og vi har null frafall. Det er jeg veldig stolt av, sier Bråthen.

Trenger flere søkere til TIP

Industrien trenger flere fagarbeidere, men søkertallene til yrkesfagprogrammet Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) har gått ned med 25 prosent de siste årene. Norsk Industri har derfor satt i gang kampanjen "Velg TIP!" for å vise unge hva industrien kan by på. En av filmene fra kampanjen, hvor Youtuberen Hanna Martine besøkte Nammo på Raufoss for å prøve seg i CNC-faget ble vist på Åpen dag, til stor glede for elevene.

> Se alle kampanjefilmene

Foto: Hydro/Marius Motrøen

For få ungdom velger industrifag - dette ønsker vi å gjøre noe med!

Vi vil at flere ungdom søker TIP-fag. Derfor kjører vi nok en gang en kampanje for å sette søkelyset på dette frem mot søknadsfristen 1. mars!

Se gamer og youtuber Elias "Kime" Rådlund teste industriyrker!