Norsk Industri

Innhold

1,4 mill til Eyde operatør

Aktuelt, Kompetanse

Publisert

Innovasjon Norge bevilger 1,4 millioner kroner til det nye prosjektet Eyde Operatør. Prosjektet skal munne ut i et 1-årig (60 fagskolepoeng) studieprogram på deltid ved fagskolene på Agder.

- Dette er akkurat den typen kompetansetilbud industrien nå etterspør. Rask innfasing av ny teknologi krever oppdatert kompetanse på alle nivå i bedriften, og vi tror dette kan være et godt tilbud for operatører, sier medlem av styringsgruppen for prosjektet og fagsjef i Norsk Industri, Kjetil Tvedt.

> Les mer her