Urovekkende handelseffekter av Brexit per januar 2021

Aktuelt, Internasjonalt

Publisert

Truck som laster inni lastebil

Foto: AdobeStock

De første månedene etter at Storbritannia løsrev seg fra EU har vi kunnet lese om økt byråkrati og papirmølle, problemer for folk som skal bevege seg over grensene og krangling mellom London og Brussel om Nord-Irland. Bevis på hvilke konkrete økonomiske effekter Brexit har hatt har imidlertid latt vente på seg.

Nå kommer noen tall fra det tyske statistiske byrået (rapportert i the Guardian 9. mars) som peker på et alvorlig fall i tysk handel med Storbritannia. Selv med pandemien som bakteppe konstaterer man en nær kollaps i importen fra UK på mer enn 56 prosent, ned til 16 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor da Storbritannia fortsatt var en del av det indre marked. Tysk eksport til UK falt med 29 prosent. Tallene er urovekkende store. Dette kan sammenlignes med handelstall for andre EU-land – der man ikke har noen Brexit-effekt – der fallet i samlet tysk eksport/import var på seks prosent.

Noe av forklaringen på den markante svikten kan ligge i at januar alltid er en litt laber handelsperiode og at både briter og tyskere hadde bygget opp store lagre i forbindelse med julehelgen. Likevel er dataene oppsiktsvekkende. Økonomer peker på at her må Brexit ha spilt en avgjørende rolle. Dette underbygges av en rapport fra britiske produkt- og prosesseringsbedrifter (IHS Markit/CIPS UK Manufacturing PMI) som sier de har opplevd den tredje største svikten i leveringstid siden 1992.

Det gjenstår å se hvordan dette utvikler seg over tid. Boris Johnson fastholder at dette er innkjøringsproblemer. Britisk industri og fagforeninger er langt fra like overbevist.

Tall fra norsk eksport/import til og fra Storbritannia foreligger foreløpig ikke.

Norsk Industri følger Brexit fortløpende.

EØS - Norge - Brexit

Gå til vår faktaside om EØS, Norge og Brexit.