Norsk Industri

Innhold

Steinar Solheim ny president i IFIEC

Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

Publisert

Steinar Solheim er ny president i IFIEC Europe.

Steinar Solheim er ny president i IFIEC Europe.

Steinar Solheim fra Yara International ble 30. mai valgt til president i IFIEC (International Federation of Industrial Energy Consumers) for de neste to årene.

IFIEC Europe er en av mange bransjeorganisasjoner Norsk Industri er medlemmer av, og fungerer som en paraply for europeisk energiintensiv industri. Fokus for IFIEC er gass- og elmarkedet, klima og energieffektivitet. Norsk Industri er representert i styret og samtlige arbeidsgrupper.

> Gå til IFIEC Europe

Solheim er utdannet fra Universitet i Oslo (Cand. real og Cand. Phil.) og BI (Bedriftsøkonomi). I 1980 startet han i Norsk Hydro, og har siden hatt en rekke kommersielle stillinger innenfor energi og råstoffer. Han ble utnevnt til Head of Energy Sourcing i Hydro Agri i 2000 (Yara International fra 2004). Han hadde denne stillingen frem til 2016, da han ble utnevnt til Head of Energy Regulatory Affairs.