Norsk Industri

Innhold

Siste nytt om toll på stål og aluminium

Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

Publisert

Som kjent har USA innført 25 prosent toll på stål og 10 prosent toll på aluminium fra Norge, EU og de fleste land i verden. Dette er ren proteksjonisme. EU var midlertidig unntatt til 1. juni, men ikke nå lenger.

Denne tollen rammer tre norske bedrifter, men felles for dem alle er at eksporten til USA er relativt beskjeden og at de alle eksporterer svært mye til EU.

EU har reagert sterkt på beslutningen i USA og truer nå USA dels med straffetoll direkte rettet mot USA på en lang rekke produkter som bourbon, jeans, Harley Davidson, juice mm. Og EU truer med beskyttelsestiltak for å unngå at stål som utestenges fra det amerikanske markedet finner veien til EU. Det er sistnevnte Norge har søkt EU om unntak fra, da EU vurderer toll og/eller kvoter på 283 ulike produktgrupper hvor Norge i fjor eksporterte for over 2 milliarder kroner til EU. Myndighetene og Norsk Industri har identifisert ca 40 bedrifter som hadde mer enn 1 million i eksport til EU i fjor innen de 283 produktgruppene. Alle disse er nå informert.

Norsk Industri og NHO har i noen måneder hatt svært tett kontakt med UD, Nærings- og Handelsdepartementet samt Statsministerens kontor om opptrappingen av en ødeleggende handelskrig som vi ser utspille seg. Vi diskuterer strategi, jus og analyserer konsekvensene av hva som kan skje. Norsk Industri og NHO bruker sitt kontaktnett av euro-organisasjoner til påvirkning, mens myndighetene bruker alt de har av kontakter i EU-byråkratiet samt politiske møter med Kommisjonen og medlemsland. Nær hver dag er saken i media. EØS-avtalen skal hindre at EU utøver slike tiltak mot Norge, men EUs fokus er nok mest rettet mot amerikanerne for tiden.

EU vil innen 20. juni fatte vedtak på omfanget av straffetoll direkte mot amerikansk eksport. EU kan dessuten når som helst fatte midlertidige vedtak om toll og eller kvoter mot de 283 produktgruppene de nå har til analyse. Dessuten har EU åpnet tilsvarende undersøkelse rettet inn mot aluminium, men der tas neppe en beslutning før utpå nyåret.

Vi hadde en lignende situasjon i 2001 som vi ønsker å unngå reprise av. Da varte tollsatser og kvoter til USA og EU i halvannet år.

- Medlemsbedriftene kan forvente at Norsk Industri og NHO gjør alt for å unngå at eksportindustrien skal lide. Så langt har myndighetene gjort en utmerket jobb. Og vi regner med fortsatt tett samarbeid til denne saken forhåpentligvis blir løst, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.