Norsk Industri

Innhold

Opplever din virksomhet problemer i et annet EØS-land?

Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

Publisert

EU-flagg

Dersom din virksomhet har et problem i et EØS-land fordi en offentlig myndighet ikke følger EØS-reglene, kan SOLVIT hjelpe til med å løse problemet.

Urimelige regler og beslutninger samt diskriminerende byråkrati kan gjøre det vanskelig for deg å bo, jobbe eller gjøre forretninger i et annet EØS-land. Opplever du som EØS-borger eller virksomhet problemer i et annet EØS-land fordi en offentlig myndighet ikke følger EØS-reglene, kan SOLVIT  hjelpe deg. SOLVIT minner de aktuelle myndighetene om EØS-rettighetene dine, og samarbeider med dem for å løse problemet ditt.

SOLVIT er en gratistjeneste med et senter i alle EØS-landene som samarbeider for å løse problemer knyttet til EØS-rettigheter. Opplever din virksomhet problemer i et annet EØS-land, kan du sende inn ditt problem gjennom SOLVITs database. Der vil du også mer informasjon om SOLVIT og hvilke saker som kan følges opp gjennom nettverket.

> Les mer / ta kontakt

Vil du vite mer om Norsk Industris internasjonale arbeid?

Ta turen til Industri Futurum 19.-20. november! Her vil vi blant annet ta for oss Brexit, Norges forhold til Storbritannia og EØS sin rolle i det europeiske fellesskapet. Vi får høre fra blant andre utenriksminister Ine Marie Søreide, britisk bilindustri og EU-kommisjonen. Vi vil også se på hvordan ståa er for internasjonale og globale systemer for handel.

Årets viktigste industrielle møteplass for alle som er opptatt av industri og teknologi!

Vi sees på Gardermoen 19.-20. november!