Norsk Industri

Innhold

Nytt om frihandelsavtaler

Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

Publisert

Handlekurv i hånd

Foto: AdobeStock

Norge, Island og Liechtenstein forhandler 16.02.21 med Storbritannia om en omfattende frihandelsavtale. I tillegg forhandler Norge bilateralt med Kina om en bred frihandelsavtale.

Videre forhandler Norge sammen med de andre EFTA-landene om frihandelsavtaler med India, Malaysia og Vietnam. Forhandlinger med Moldova om en frihandelsavtale starter i løpet av våren. EFTA har gjenopptatt kontakten med Thailand, og partene er i dialog om muligheten for nye forhandlingsrunder. EFTA-landene har også en pågående kartleggingsprosess med Pakistan for å undersøke om det er grunnlag for å starte forhandlinger om en frihandelsavtale. Moderniseringen av eksisterende avtaler med Chile og SACU (tollunion bestående av Botswana, Lesotho, Namibia, Sør-Afrika og Swaziland) er pågående.

I 2019 ferdigstilte Norge og EFTA en ny frihandelsavtale med handelsblokken Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay). Det gjennomføres nå teknisk og juridisk gjennomgang av avtaleteksten. En ny frihandelsavtale med Ecuador trådte i kraft 1. november 2020, mens avtalene med Indonesia og Tyrkia avventer ratifikasjon i partnerlandene før de kan tre i kraft.

Norge har sammen med EFTA-statene i dag 29 aktive frihandelsavtaler med 40 land. I forbindelse med frihandelsavtaleforhandlingene er Nærings- og fiskeridepartementet interessert i å vite hvilke varer/tolltariffnumre norske tekstilbedrifter eksporterer til de landene der forhandlingene finner sted og om eventuelle handelshindringer/utfordringer som bedriftene støter på i disse markedene.