Norsk Industri deltar i utvalg som skal vurdere erfaringene med EØS-avtalen

Publisert

Knut E. Sunde, direktør i bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri

Knut E. Sunde, direktør i bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri.

I statsråd 6. mai er det oppnevnt et uavhengig utvalg som skal vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste ti årene. Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri, deltar på vegne av arbeidsgiversiden.

Hurdalsplattformen slår fast at EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa.

– Det er nå ti år siden forrige EØS-utredning. Det har vært ti år med en rivende utvikling i Europa, i EU og i EØS-samarbeidet. Nå skal vi skaffe oss et best mulig kunnskapsgrunnlag om EØS-avtalen og det handlingsrommet avtalen gir oss i en omskiftelig tid i Europa, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Etter å ha vært med på EØS-forhandlingene i 1990-91 og jobbet med denne i praksis de 30 årene som har gått siden den tid, verdsetter jeg høyt å få lov å være med i dette utvalget som skal gå gjennom alle sidene av EØS-avtalen, sier Knut E. Sunde.

> Les mer her (regjeringen.no)