Norsk Industri

Innhold

Stein Lier-Hansen foran Europaparlamentet

Stein Lier-Hansen foran Europaparlamentet

Stein Lier-Hansen var 24. februar i Brussel for å føre samtaler med bl.a. Eftas overvåkingsorgan, ESA, om de pågående sakene Norsk Industri har overfor ESA.

Det var særlig verftsaken som stod sentralt, men også andre saker, som eksportavgift for oppdrettsnæringen og konkurranseforhold i avfallssektoren.

I forkant av EUs miljøministermøte på tirsdag, drøftet Lier-Hansen også revisjonen av EUs kvotehandelsdirektiv med sentrale aktører. Særlig er videreføring av ordningen om kompensasjon av indirekte CO2-kostnader viktig for energiintensiv industri.