Kvotehandelsdirektivet i havn

Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

Publisert

Etter 27 måneders politisk drakamp kom EUs ministerråd, Europaparlamentet og Kommisjonen natt til 8. november til enighet om nytt direktiv for handelsperioden 2021-2030.

For Norsk Indistri var det særlig viktig at man fikk til en ordlyd for kompensasjon for indirekte kvotekostnader som er til å leve med. Detaljene rundt dette er likevel ennå ikke besluttet og vil kunne bli en utfordring.

Av hovedpunkter fra avtalen kan vi nevne:

  • Andelen auksjonskvoter (57 prosent) vil kunne bli redusert med opptil tre prosent for å unngå den såkalte tverrsektorielle korreksjonsfaktoren. Gjøres ikke dette vil de tre prosentene overføres Innovasjonsfondet.
  • Installasjoner som er utsatt for karbonlekkasje vil kunne motta 100 prosent frikvoter (opp til benchmark). De som ikke er utsatt vil kunne motta opptil 30 prosent frikvoter.
  • Indirekte kompensasjon vil, som i dag, kunne ytes nasjonalt. Det blir ikke noe felles kompensasjonsfond, men det blir krav om økt rapportering og på et senere tidspunkt en vurdering om behov for harmonisering på EU-nivå. Det er visstnok ikke gjort referanser til eventuell nedtrapping eller øvre tak.
  • Benchmarks justeres i to omganger for 2021-2025 og 2026-2030 (min. 0,2 prosent, maks 1,6 prosent).
  • Overføring av kvoter til den såkalte markedsstabiliseringsreserven økes fra 12 til 14 prosent.
  • Det etableres et innovasjonsfond til støtte for Øst-Europa og utvikling av lavkarbonteknologi.

Norsk Industri kommer tilbake til avtalen når det foreligger en offisiell tekst. Det er uansett verdt å huske på at det nye ETS-direktivet må formelt vedtas og deretter må EU ta stilling til regler for selve implementeringen. Innbakt i dette er nye retningslinjer for støtte til indirekte kompensasjon og her vil Norsk Industri involvere seg tungt.