Korona - Rammeverk for statstøtte

Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

Publisert

For å hindre unødvendig konkurransevridning har EU-kommisjonen gjort visse endringer og presiseringer i det midlertidige rammeverket for støtte til re-kapitalisering og gjeldslettelser i forbindelse med Covid-19.