Norsk Industri

Innhold

Kommisjonen lanserer industristrategi

Aktuelt, Økonomi, Internasjonalt

Publisert

I sin årlige talen til Europaparlamentet om EUs tilstand den 13. september plasserte europakommisjonens president Jean-Claude Juncker europeisk industri i hjertet av sine politiske prioriteringer.

Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker. Foto: www.ec.europa.eu

Skrevet av Paal Frisvold

Siden 2013 har europeisk industri skapt over 1.5 millioner nye arbeidsplasser og er ansvarlig for to tredjedeler av EUs totale eksport. I dag jobber 32 millioner mennesker i europeisk industri. Nå ønsker Kommisjonspresidenten en verdensledende europeisk industri på viktige områder som innovasjon, digitalisering og avkarbonisering.

Europakommisjonens nye industristrategi, som ble presentert kort tid etter talen, oppfordrer industrien til teknologisk opptrapping. Hastigheten på den globale teknologiske utviklingen har økt betraktelig, med viktige gjennombrudd på områder som kunstig intelligens, robotteknologi og «tingenes internett». Samtidig har Europas rolle i denne utviklingen blitt mindre betydelig og Europakommisjonen frykter derfor at vi kan havne enda lengre bak dersom vi ikke henger med i timen. Kun én femtedel av selskaper i EUs medlemsland er såkalt «høy digitaliserte». Å digitalisere den europeiske industrien står derfor øverst på strategiens agenda.

Industridag

En verdensledende europeisk industri krever mobilisering, og med større ansvar på tvers av medlemslandene og EU institusjonene. Et viktig skritt i denne retningen ble tatt tidligere i år, da Europakommisjonen inviterte den europeiske industrien og representanter fra sivilsamfunnet til den første industridagen. Der fikk de over 400 deltakerne møte Europas beslutningstagere til diskusjon, og bidra med å utforme EUs industrielle agenda. Nå skal industridagen bli et årlig arrangement!

Her er noen av hovedelementene fra den nye industristrategien:
«The EU Skill Agenda» er en handlingsplan for å sikre at fremtidige ledere og ansatte står bedre rustet til å håndtere den nye industrielle tidsalderen, med enda større vekt på digitale ferdigheter og forståelse. Industrien skal moderniseres ved å digitalisere det indre markedet. Dette åpner for en femte frihet, nemlig fri flyt av ikke-personlig data. Et digitalisert indre marked er på ingen måte risikofritt. For å håndtere en slik flyt av data mellom medlemslandene ønsker Kommisjonen å styrke industriens data- og informasjonssikkerhet.

«The Cybersecurity Package» har som formål å imøtekomme utviklingen av neste generasjons datateknologi og skal bidra til en tryggere europeiske digitaløkonomi. Nå vil EU opprette et eget “European Cybersecurity Research and Competence Centre. I 2018 vil Kommisjonen utgi en strategi for å tiltrekke investeringer og kapital til bærekraftig industri. Heri ligger det forventninger om oppmyking av EUs statsstøtteregler for å tillate større offentlige støtte til industri med lave klimagassutslipp.

Sirkulærøkonomi og drivstoff

Kommisjonen ønsker nå en større handlingsplan for plastikk i den nye sirkulærøkonomien. Plastikkproduksjonen er 20 ganger større enn den var på 60-tallet og forventer å firedobles innen 2050. Panting og resirkulering er ikke standard i alle EU-land og store deler av plastproduksjonen er avhengig av fossile brennstoff. I strategien presenteres også forslag for å stramme inn CO2 utslippene fra personbiler og varebiler. «Alternative Fuels» er handlingsplanen som skal bidra til utrulling av ladestasjoner og produksjon av alternative drivstoffer, samt støtte utviklingen av selvkjørende biler i Europa.

For å bli mer konkurransedyktig Europa på flere områder av industrien og har Europakommisjonen identifisert batteriteknologi som det manglende leddet i den bærekraftige verdikjeden. Tidligere i år annonserte den tyske bilprodusenten Daimler at de skal åpne Europas største bilbatterifabrikk innen 2020, med en prislapp på hele 5 milliarder kroner. Europa ønsker å delta i batterikampen sammen med Kina, Japan og USA. Samtidig har Kommisjonen presentert et forslag til hvordan EU-landene kan evaluere oppkjøp av viktige europeiske industrier. Slik vil EU-landene sørge for gjensidighet og skjerming av industri som er viktig for landenes sikkerhet. Det er særlig overfor Kina at EU vil vise handelspolitiske muskler.

I tillegg til å samarbeide med medlemslandene ønsker Europakommisjonen også å knytte sterkere bånd til regioner, byer og private sektor.

Industripolitikk er på full fart tilbake på EUs agenda.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!