Norsk Industri

Innhold

Kartlegging av handels- og investeringshindre i Kina

Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

Publisert

En frihandelsavtale vil blant annet legge til rette for økt handel med varer og tjenester til Kina. I forbindelse med forhandlingene, ønsker Nærings- og fiskeridepartementet innspill om eventuelle handels- og investeringshindre næringslivet opplever i Kina.

Forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Norge og Kina ble innledet i 2008 og den niende forhandlingsrunden fant sted i Beijing i august 2017. Den niende forhandlingsrunden var den første gangen partene møttes siden september 2010. Frihandelsavtalen vil omfatte et vidt spekter av temaer, blant annet handel med varer, handel med tjenester og investeringer, digital handel, rettslige spørsmål, beskyttelse av immaterielle rettigheter, handelstiltak, tekniske reguleringer (TBT), veterinære- og plantesanitære regler (SPS), opprinnelsesregler og handelsfasilitering.

Kina er Norges viktigste handelspartner i Asia og en frihandelsavtale vil blant annet legge til rette for økt handel med varer og tjenester til Kina. I forbindelse med forhandlingene, ønsker Nærings- og fiskeridepartementet innspill om eventuelle handels- og investeringshindre næringslivet opplever i Kina. De har utarbeidet vedlagte oversikt med eksempler på ulike handels- og investeringshindre og ber om at svar skrives inn i dette dokumentet. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å svare på kartleggingen da innspillene vil hjelpe i arbeidet med å fremforhandle en frihandelsavtale som blir mest mulig relevant for din virksomhet.

> Last ned dokumentet

Vi gjør samtidig oppmerksom på at det kan være aktuelt å kontakte deg for ytterligere informasjon på et senere tidspunkt. Vi ber om å motta tilbakemelding dersom du ikke ønsker å bli kontaktet.

Send inn dine innspill

Vi ber om at eventuelle innspill oversendes til mhs@nfd.dep.no innen 1. februar 2018. Eventuelle spørsmål kan rettes til fagdirektør Ove Christian Owe (owe@nfd.dep.no, tlf.: 948 29 301) eller seniorrådgiver Marie Hilløy Solheim (mhs@nfd.dep.no, tlf.: 993 89 166).

Innspill kan eventuelt også sendes Norsk Industri som vil videreformidle disse til Departementet. Vi ber om kopi av innspill som sendes direkte til Departementet.