Ingen toll på stålprodukter

FOTO: AdobeStock.

Fra 18. juli har EU-Kommisjonen innført midlertidig kvote og toll i inntil 200 dager på 23 av de 28 kategoriene stålprodukter vi tidligere har informert om. Etter dette kan det bli mer permanente tiltak.

Vi har nå fått endelig bekreftet at Norge unntas tiltakene pga EØS-avtalen. Eksport skal derfor kunne gå som før.

Hvis din kunde i et EU-land ikke har fått med seg dette – og tror at dere er rammet av kvote og toll, kan dere vise til følgende lenke, der dette kommer tydelig frem i konklusjonen.

- Den kan være grei å vise til, ettersom f.eks. Sveits, som kun har handelsavtale og ikke er med i EØS, blir rammet. Svært få kunder i Europa kjenner til EØS-avtalen, og nær sagt alle industriland er rammet, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Her er forøvrig regjeringens offisielle uttalelse om saken.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!