Norsk Industri

Innhold

Industrien i Europa med opprop

Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

Publisert

Industriorganisasjonene i EU ønsker 20 prosent av verdiskapingen fra industri og har kommet med et opprop.

92 industriorganisasjoner i EU har skrevet under på oppropet for økt industrisatsning i Europa.

92 industriorganisasjoner i EU har skrevet under på et opprop for økt industrisatsning i Europa. Norsk Industri er medlem av en rekke av organisasjonene, som blant annet SEA Europe, Orgalime, CEPI, EFIC, CEEMET, Cefic og Eurometaux. Norske bedrifter er i tillegg medlem av ytterligere flere av organisasjonene.

Industriorganisasjonene peker på at industrien andel av verdiskapingen i Europa har gått ned 18,8 prosent i 2000 til 15,3 prosent i 2014. Fra 2008 til 2016 er antall jobber i industrien redusert med 3,5 millioner. Samtidig satser andre viktige land i verdensøkonomien på industri gjennom egne industristrategier.

Underskriverne av oppropet skriver følgende:

"Meanwhile, countries around the world are putting industry at the very top of their political agendas. The “Make in India” strategy aims to ensure India is “the next manufacturing destination” and “Made in China 2025” seeks to turn China into the “leading manufacturing power”. The recent US shift towards “America First” will inevitably have a strong impact on their industrial policy."

Industriorganisasjonene ønsker at det skal settes et mål om at 20 prosent av fremtidig verdiskaping skal komme fra industriell sektor.

> Last ned oppropet fra industriorganisasjonene