Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

EU med tiltak mot amerikansk toll

Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

Publisert

22. juni innførte EU straffetoll på en rekke amerikanske varer. Dette som et svar på den amerikanske tollen på hhv. 25 og 10 prosent som Trump-administrasjon la på import av stål og aluminium i mars i år.

Det amerikanske tiltaket har blitt møtt med skarpe reaksjoner fra EU og en lang rekke andre land, Norge inkludert, som urettmessig, urimelig og ikke i samsvar med WTO-reglene.

EUs mottiltak var ventet. Så vel EU-kommisjonen som europeiske regjeringssjefer har reagert sterkt på utviklingen i amerikansk handelspolitikk, som Det Hvite hus har sagt er nødvendig av hensyn til "nasjonal sikkerhet". Denne begrunnelsen er det de færreste som kjøper, og når tiltakene i tillegg rammet nære allierte og samarbeidsland utløste det intens diplomatisk aktivitet med sikte på å få unntak fra tiltakene. Trump har imidlertid stått på sitt og nå kom altså svaret.

Med umiddelbar virkning har EU innført såkalt gjengjeldelsestoll på amerikanske varer verdt omlag 2,8 milliarder euro. På listen over omfattede produkter finner vi bl.a. jeans, whiskey, motorsykler og appelsinjuice.

Handelskommisjonær Cecilia Malmström uttalte:

"We did not want to be in this position. However, the unilateral and unjustified decision of the US to impose steel and aluminium tariffs on the EU means that we are left with no other choice. The rules of international trade, which we have developed over the years hand in hand with our American partners, cannot be violated without a reaction from our side. Our response is measured, proportionate and fully in line with WTO rules. Needless to say, if the US removes its tariffs, our measures will also be removed."

Bekymret

Den amerikanske stål- og aluminiumstollen er klaget inn til Verdens Handelsorganisasjon av blant andre EU og Norge. Norsk Industri har gitt sin fulle støtte til dette og ser med stor bekymring på situasjonen som har utviklet seg. Enkeltbedrifter vil bli rammet direkte, andre vil berøres indirekte og industrien som sådan vil kunne bli alvorlig skadelidende om proteksjonismen får gripe om seg. Når i tillegg det internasjonale avtale- og regelbaserte handelsregimet utfordres som det nå blir, er det all grunn til uro. I en omfattende handelskrig er det små land med åpen økonomi som risikerer mest.

Dessverre er det for tiden få tegn på normalisering. Feiden USA har med Kina har blitt trappet opp med tiltak og mottiltak på begge sider. Nylig annonserte Trump at han ønsker å innføre toll på kinesiske varer i størrelsesorden 200 milliarder dollar. Og 23. mai kom beskjeden fra Washington om at de har iverksatt en undersøkelse med sikte på å legge toll på biler og bildeler. Dette frykter vi kan iverksettes innen kort tid (les mer om dette). Blir det iverksatt har konflikten eskalert så mye at vi trolig ikke kan unngå ordet 'handelskrig'.

Norsk Industri har løpende møter og dialog med regjeringen om disse sakene og vil fortsette å følge utviklingen nøye.