EU åpner for utvidelse av statsstøttereglene

Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

Publisert

EU-kommisjonen åpner for kraftig utvidet adgang til å gi statsstøtte. Forslaget er nå til høring hos medlemslandene, men vi regner med at det får full støtte, eventuelt kan det også blir utvidet. Blant annet vil såkalt redningsstøtte nå kunne gis i flere omganger.

Visepresident i EU-kommisjonen, Margrete Vestager understreker at virkningene av COVID-19 krever omfattende tiltak og at EU må handle raskt og koordinert.

EUs statsstøtteregler tilbyr en verktøykasse for medlemsstatene, slik at de kan handle raskt og effektivt. Etter at Kommisjonen på fredag i forrige uke tydeliggjorde mulighetene som ligger i det nåværende EU-regelverket for statsstøtte, kommer det nå forslag om ytterligere tiltak.

Målet er å ha klart et midlertidig rammeverk for dette på plass i løpet av noen få dager. Under finanskrisen tok det tre uker å få på plass et slikt rammeverk, men denne gangen kan EU handle raskere fordi de bygger på erfaringene fra 2009.

Det foreslåtte nye midlertidige rammeverket vil muliggjøre fire typer støtte. Disse er nå til høring hos medlemslandene:

  1. direkte tilskudd og selektive skattefordeler, opp til 500 000 euro til enkeltbedrifter
  2. statsgarantier for lån til bedrifter fra banker
  3. subsidierte offentlige lån til bedrifter og
  4. sikringstiltak for banker som kanaliserer støtte til realøkonomien.

Det nye rammeverket skal ikke erstatte, men komplementere de verktøy som medlemslandene allerede har tatt i bruk (og som er i tråd med statsstøtteregelverket), slik som subsidiering av lønn, utsettelse av skatteinnbetalinger eller annen kompensasjon til bedrifter som nå blir skadelidende.

> Les mer hos EU-kommisjonen