Norsk Industri

Innhold

Eksportindustri i fokus

Direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde og næringsminister Monica Mæland. Her under et møte om den nye internasjonaliseringsgarantien. Foto: NFD

Direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde og næringsminister Monica Mæland. Her under et møte om den nye internasjonaliseringsgarantien. Foto: NFD

Regjeringen lanserte denne uken sin eksportstrategi. Strategien inneholder en god beskrivelse med en rekke tiltak for å øke eksporten i årene fremover.

> Les også: Skal få norske bedrifter ut i verda (regjeringen.no)

EØS-avtalen ligger fast og flere handelsavtaler skal inngås. For å sikre en bredere eksportbase fremover må strategien følges opp med konkrete tiltak.

I eksportstrategien skal også den krevende Brexit-prosessen følges svært tett, eksportfinansieringstilbudet skal være internasjonalt konkurransedyktig, tiltak for ferdigvareindustrien skal følges opp, det samme skal eksport av forsvarsmateriell så de får samme rammevilkår som i EU, klyngepolitikken (hvor industrien er sentral) skal styrkes, eksporten av fornybarsektoren skal styrkes mm.

- Dette er bra og treffer ulik eksportindustri i mange bransjer og over hele landet, sier direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde. 

Innen eksportfinansiering har industrien allerede fått bedrete rammebetingelser flere ganger bare i inneværende år. Det er åpnet for eksportfinansiering for havmerder og krillskip, ved inkludering av skipsverftene får man nå bruke Eksportkreditt og GIEK mot norske rederier, og en internasjonaliseringsgaranti er introdusert som fungerer som avlastning for bankene når de gir lån til eksportindustrien og dens underleverandører. Nå varsler regjeringen en lette på bruk av internasjonale banker som også vil fremme eksporten til visse deler av verden.

- Innen eksportfinansiering så brukes Norges kredittverdighet uten at det skal belaste statsbudsjettet – derfor er det ofte lettere å nå frem med bedringer i rammebetingelsene på dette området, sier Sunde. 

> Les også: Lover 54 millioner til eksportløft (e24.no)

Positiv utvikling innen ferdigvareindustri

- I strategien er det en god beskrivelse av ferdigvareindustrien, hvor særlig design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri har en positiv utvikling, sier bransjesjef for designindustrien i Norsk Industri, Egil Sundet.

Denne industrien konkurrerer på merkevare, unike designprodukter, funksjonalitet og kvalitet, miljøvennlig produksjon og lang levetid. I strategien trekkes særlig møbel og interiør frem som en som har internasjonalt anerkjente merkevarer. I strategien skriver regjeringen at de vil vurdere tiltak for å bidra til en tettere kobling mellom design- og merkevaredrevet industri og råvareindustrien.

- Vi synes dette er positivt. Det er viktig at dette nå raskt følges opp av konkrete tiltak som nettopp kan bidra til å utvikle eksporten av norske ferdigvarer som benytter seg av norskproduserte råvarer slik som aluminium, tre og ull, sier Sundet.

Norsk Industri har foreslått en eksportutviklingsordning som nettopp skal bidra til dette og møte behovet for å dele risiko og kapitalavlastning.

- Dette er en av de største utfordringene som ligger for ferdigvareindustrien, som består av mange små og mellomstore bedrifter som allerede har en utviklet eksport, men hvor spesielt kapitalskrankene gjør at de ikke har klart å få tilstrekkelig fart og lønnsomhet ut av eksporten, sier Sundet.