Norsk Industri

Innhold

Dette må du vite om Brexit

Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

Publisert

Brexit

Illustrasjon: AdobeStock

31. oktober skal britene etter planen ut av EU, og vi kan ikke utelukke at det blir en "hard Brexit". Dette kan bli tøft for norske bedrifter.

Ved en "hard Brexit" står norsk industri uten noe av det avtaleverket som i dag regulerer vår samhandel gjennom EØS. Det vil påføre bedriftene risiko for så vel økte kostnader som et utall praktiske utfordringer.

Medlemmene bør derfor stille seg spørsmålet hva dette vil bety for dem, herunder:

  • Er bedriften involvert i varestrømmer som går til eller fra Storbritannia, direkte eller via EU?
  • Har bedriften tidskritiske leveranser som kan bli berørt av kaos og forsinkelser ved grensen?
  • Kan det oppstå juridiske komplikasjoner knyttet til forsikringer, kontrakter, godkjenninger, sertifikater etc.?
  • Har bedriften personell som er bosatt i Storbritannia og som er innleid eller arbeider på prosjekter i Norge?

Vi oppfordrer sterkt Norsk Industris medlemmer til å gjøre nødvendige forberedelser.

> Se NHOs sjekkliste

> Norge og Brexit (regjeringen.no)

> Norsk Industris samleside om Brexit

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!