Canada innfører 25 prosent toll på import av stålprodukter

Publisert

Canada og USA

Canada har vedtatt å innføre 25 prosent toll fra 25. oktober på 63 produktgrupper innen kategorien bearbeidete stålprodukter.

Dette er varer som energy tubular, heavy plate, hot-rolled sheets, pre-painted steel, concrete reinforcing bar, wire rod og stainless steel wire.

Den kanadiske tollen kommer som direkte resultat av USAs innføring av 25 prosent toll på enda flere kategorier stålprodukter fra mars av.

- Utviklingen er urovekkende for norsk eksportbasert industri, for det er tydelig at USAs proteksjonisme får ringvirkninger til stadig nye områder og land, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Canada åpner nå en såkalt "safeguardundersøkelse", der de inviterer berørte eksportører til å uttale seg, ettersom landet i første omgang innfører tollen midlertidig i 200 dager. Deretter skal en endelig beslutning tas, på basis av undersøkelsen.