Britisk eksport til EU falt med 40 prosent i januar

Aktuelt, Internasjonalt

Publisert

Containerskip som ligger i havn.

Foto: Norsk Industri

Beregninger foretatt av UK Office for National Statistics (rapportert på BBC 13. mars) viser at britisk eksport til EU falt med 40,7 prosent i januar, mens importen til Storbritannia ble redusert med 28,8 prosent. Tapet i eksportverdien alene er anslått til å være 56 milliarder kroner.

De første månedene etter at Storbritannia løsrev seg fra EU har vi kunnet lese om økt byråkrati og papirmølle, problemer for folk som skal bevege seg over grensene og krangling mellom London og Brussel om Nord-Irland. Bevis på hvilke konkrete økonomiske effekter Brexit har hatt har imidlertid latt vente på seg. Nå viser tall fra både Storbritannia og Tyskland en urovekkende svekkelse i handelen over kanalen.

Sesongvariasjoner og effekten av Covid-19 er noen årsaker som ligger bak dette bildet, men det er åpenbart at Brexit er en avgjørende forklaringsfaktor. Det er konklusjonen til revisjonsselskapet KPMG som sammenlignet tallene med tilsvarende tall for handelen med ikke EU-land, som steg med 1,7 prosent i januar. Det britiske handelskammeret har uttrykt tilsvarende bekymring: "... Dette er en skummel indikasjon på skadene som følger Brexit and som påføres handelen med EU...".

I tillegg har det kommet tall fra det tyske statistiske byrået (rapportert i the Guardian 9. mars) som peker på et alvorlig fall i tysk handel med Storbritannia. Selv med pandemien som bakteppe konstaterer man en nær kollaps i importen fra UK på mer enn 56 prosent, ned til 16 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor da Storbritannia fortsatt var en del av det indre marked. Tysk eksport til UK falt med 29 prosent. Tallene er urovekkende store. Dette kan sammenlignes med handelstall for andre EU-land – der man ikke har noen Brexit-effekt – der fallet i samlet tysk eksport/import var på seks prosent.

Noe av forklaringen på den markante svikten kan ligge i at januar alltid er en litt laber handelsperiode og at både briter og tyskere hadde bygget opp store lagre i forbindelse med julehelgen, men likevel er dataene oppsiktsvekkende. Økonomer peker på at her må Brexit ha spilt en avgjørende rolle. Dette underbygges av en rapport fra britiske produkt- og prosesseringsbedrifter (IHS Markit/CIPS UK Manufacturing PMI) som sier de har opplevd den tredje største svikten i leveringstid siden 1992.

Det gjenstår å se hvordan dette utvikler seg over tid. Boris Johnson fastholder at dette er innkjøringsproblemer, britisk industri og fagforeninger er langt fra like overbevist.

Tall fra norsk eksport/import til og fra Storbritannia foreligger foreløpig ikke.

Norsk Industri følger Brexit fortløpende.

EØS - Norge - Brexit

Gå til vår faktaside om EØS, Norge og Brexit.