Bekymret for konsekvensene av EUs planlagte karbontoll

Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

Publisert

Europa globus

Illustrasjon: AdobeStock

NHO, LO, Industri Energi, Fellesforbundet og Norsk Industri har sendt et felles brev til regjeringen hvor vi uttrykker bekymring for konsekvensene av EUs planlagte karbontoll.

EU-kommisjonen ventes å legge frem sitt forslag til Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) i begynnelsen av juli 2021. Tiltaket er ment å beskytte europeisk industri mot konkurranseulempen de opplever i møte med konkurrenter fra regioner uten like offensiv klimapolitikk som i Europa. EU ser i første omgang for seg en CBAM på import av utvalgte produkter fra karbonintensive sektorer som er eksponert for internasjonal handel som sement, stål, mineralgjødsel og aluminium.

LO, Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk Industri og NHO er bekymret for konsekvensene en slik mekanisme vil ha for norske arbeidsplasser og industriell aktivitet. Torsdag sende Ole Erik Almlid, Peggy Hessen Følsvik, Stein-Lier Hansen, Frode Alfheim og Jørn Eggum et felles brev til regjeringen der de redegjorde for mulige negative konsekvenser innføring av en CBAM vil ha for norsk og europeisk industri.

> Last ned brevet

EØS - Norge - Brexit

Gå til vår faktaside om EØS, Norge og Brexit.