– Vi må beholde EØS-avtalen

Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

Publisert

Fabrikkmiljø hos Wonderland

For noen år siden investerte Wonderland-fabrikken 24,5 millioner kroner på avansert teknologi, som gjør Wonderland til en av verdens mest fremtidsrettede bedrifter innen sitt bransjeområde. Foto: Wonderland

Forutsigbarhet og en rettferdig konkurranse er avgjørende for at mange bedrifter skal lykkes i et internasjonalt marked. Wonderland-sjef Lars Stenerud mener derfor det vil være feil å skrote EØS-avtalen.

I mer enn 25 år har EØS-avtalen vært et stridstema i norsk politikk. Et flertall av det politiske Norge ser EØS-avtalen som positiv; hovedargumentet er at den sikrer oss og vår industri og næringsliv tollfri adgang til EUs enorme indre marked.

For mange bedrifter er avtalen helt avgjørende for at de skal kunne konkurrere i det internasjonale markedet, og med det skape arbeidsplasser over hele Norge. En av disse av sengeprodusenten Wonderland, som holder til i Åndalsnes.

– Av vår omsetning så kjøper vi halvparten inn i form av råvarer fra Europa. Selv de norske leverandørene som vi har, kjøper sine råvarer ute, sier Stenerud til Åndalsnes avis.

Men også på eksport ser Wonderland-sjefen verdien av EØS-avtalen:

– Sverige og Danmark står for vel 30 prosent av vår omsetning – i alle fall i et normalår. Og vi skal jobbe enda mer på eksport. Da er det viktig å nå tak i markedet på samme vis som de som selger inn i vårt marked. Vi må ha like konkurransevilkår inn og ut, sier han.

Stenerud liker dårlig at flere partier nå tar til orde for å skrote avtalen.

– Det tror jeg er veldig galt. Jeg kan forstå at det for enkelte næringer går an å tenke slik. Men en nasjon består av mer enn enkeltnæringer, og summen for oss alle er nok aldeles best med å vedlikeholde og videreutvikle det gode samarbeidet vi har med Europa, sier Stenerud.

> Les hele saken i Åndalsnes avis (krever innlogging)