Norsk Industri

Innhold

Om havrommet

Norge er en ledende havnasjon. Vårt territorium til sjøs er syv ganger større enn landarealet. Mulighetene i havet er enorme.

Norsk Industri ønsker en havstrategi som fremmer høy og forsvarlig aktivitet i havrommet, slik at norsk verdiskaping og sysselsetting kan vokse videre med de fortrinn vi har i mange ulike, havbaserte aktiviteter. Her tenker vi olje og gass, oppdrett, tradisjonelt fiske, vindkraft og i et lengre perspektiv, gruvedrift til sjøs.

Fellesutfordringen for aktivitet i havrommet er at denne krever teknologiutvikling i verdensklasse. Det har norsk industri vist at man kan levere.