Norsk Industri

Innhold

Norsk Industris innspill til fremtidens havpolitikk

Norge er en av verdens ledende havnasjoner. Hva vil være viktig for havnæringene og myndighetene for å sikre fremtidig norsk konkurransekraft? Temaet ble diskutert på et frokostmøte 10. november med statsminister Erna Solberg og Jonas Gahr Støre tilstede.

Rederiforbundet, Norsk Olje & gass, Sjømat Norge, Norges Fiskarlag og Norsk Industri har gått sammen om et felles innspill til arbeidet med havpolitikken, for å bidra med kunnskap om mulighetene i havet og anbefale virkemidler for utviklingen av fremtidens havpolitikk.

Fra Norsk Industris medlemsbedrifter deltok representanter for FMC, Aibel, Marine Harvest, Kongsberg Gruppen og Kværner. Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri holdt innlegg for de fremmøtte.

> Last ned rapporten Havnasjonen Norge

 

Les innlegget under:

Norsk Industri er glad vi har kunder innen oljenæringen, rederinæringen, oppdrettsnæringen og fiskerinæringen, med betydelig verdiskaping i Norge – og som innoverer og ønsker nye løsninger. Felles for disse fire næringene er at de har mye norsk leverandørindustri. Og svært mye av denne leverandørindustrien er medlemmer i Norsk Industri. Mens flere bedrifter leverer til en av disse næringene, er det mange som har kunder i to eller flere næringer. I disse dager er det mindre å gjøre i oljeindustrien – da tiltar interessen for andre markeder.

Det er erfaringsoverføring på tvers av disse, delvis pga bransjeglidning på kundesiden, men det meste av synergien mellom bransjene er det leverandørindustrien som står for.

Da Aibel vant milliardkontrakt på omformerplattform til tysk offshore vind, så bygget selskapet på årevis av akkumulert kompetansen fra olje/gass. Da de etterpå vant milliardkontrakt til Johan Sverdrup, så har de også lærdom med seg fra offshore vind ved at de også vant kontrakten for omformerstasjonen på land. Så synergiene går frem og tilbake mellom havnæringene.

Når Kongsberg Gruppen nå leverer anlegget til en utviklingskonsesjon innen oppdrett, så er det kompetansen og allerede utviklede teknologier innen autonomitet, dataanalyse og kunstig intelligens fra det maritime og olje/gass som er basiskunnskapen.

Når Kleven, som lager fiskebåter, offshoreskip og andre skip, nå har levert skip til utforsking av mineraler under vann utenfor Afrika, så viser det kort vei fra dagens maritime næringer til nye næringer i havrommet.

Når Mørenot jobber med tau, styrkeforhold og deflektorer til både oppdrett og olje, ser de at de har cross over erfaringsoverføring som stiller dem bedre enn konkurrenter som ikke har erfaring fra flere bransjer.

Slike bedriftshistorier er det mange av.

Som Harald Heide Steen en gang sa – det er ingen grenser under vann – det er ingen grenser for hva leverandørindustrien kan utvikle – og det er heller ingen grenser for overføringsverdi mellom næringene – mye går via leverandørindustrien – som i seg selv har flere ansatte i Norge enn de fire kundenæringene til sammen. Det er derfor verdikjeden er så viktig – for å oppnå mest mulig norsk verdiskaping. Den store verdikjeden gir også mest innovasjon.

Vi stiller noen krav til dere politikere. Men vi gjør noe selv også. Sintef fusjonerer nå all aktivitet innen havrommet til et institutt. I denne prosessen sier Norsk Industri fra seg en styreplass ved Marintek, fordi vi tror det nye større instituttet blir bedre for kundene i industrien. Og vi tror de blir bedre egnet til å håndtere mangfoldet av oppgaver innen Ocean Space Center.

Det viktigste vi vil at dere som topp-politikere skal ha med dere i dag, er den dynamikken som skjer og hvor viktig det er med løpende høy aktivitet. For det er leverandørindustrien som lider mest når en av basisnæringene stopper opp.

Derfor er utviklingskonsesjonene ikke bare viktig for å videreutvikle Marine Harvest og resten av oppdrettsnæringen så den får taket på lus og rømming. Konsesjonene er et levende eksempel på hvordan man får krysset det beste fra andre næringer inn i oppdrett. Samtidig er det viktig å få momentum, nå som konsesjonene står i kø i Fiskeridirektoratet.

Det er et faktum at konsesjonene vil utløse milliarder av kommersiell industriell aktivitet, særlig i leverandørindustrien på Vestlandet. Og slik Vestlandet ser ut nå, vil dette være svært kjærkomment. Så ethvert tiltak som kan bidra til at køene håndteres raskere enn nå, vil bli verdsatt, både av hensyn til oppdrettsnæringen – men ikke minst - av hensyn til leverandørindustrien.

Så, kjære Erna og Jonas, ta med dere vårt felles innspill i dag – og jobb videre med en havstrategi som fremmer høy og forsvarlig aktivitet i havrommet – slik at norsk verdiskaping og sysselsetting kan vokse videre med de fortrinnene vi har i mange ulike havbaserte aktiviteter.