Havrommet: Norge i en unik posisjon

Aktuelt, Maritim, Olje og gass, Havrommet

Publisert

- Havnæringen er kunnskapsintensiv og høykompetansenæringer. Utviklingen av klynger relatert til næringene har vært avgjørende for innovasjon og entreprenørskap – og er fortsatt viktig for å opprettholde Norges posisjon som en ledende havnasjon.

Dette sa Jan Skogseth, styreleder i Norsk Industri olje og gass, nestleder i Norsk Industri og konsernsjef i Aibel under Agora: Industri Futurum sitt seminar om havrommet.

Eksportorientert

Selskapene i havnæringene er svært eksportorienterte og opererer i et globalt marked. Norge er verdens nest største eksportør av sjømat, verdens tredje største eksportør av gass og en av verdens største skipsfartsnasjoner.

Skogseth hevdet at Norge er i en unik posisjon til å utvikle samarbeid og kompetansedeling på tvers av bransjene. Det gir effektiv innovasjon.

– Vi har flate organisasjonsstrukturer og et unikt trepartssamarbeid, som gjør at norske bedrifter også har stor omstillingsevne og er i stand til å gå inn i nye markeder eller områder, sa Aibel-lederen som viste til eget selskap. Aibel har hatt en målrettet strategi på å få flere ben å stå på. De har tatt med seg sin kunnskap innen olje og gass inn i markeder som fornybar energi og levert prosjekter i milliardklassen.

Johan Sverdrup

Johan Sverdrup-utbyggingen var også tema under havrom-sesjonen. Teknisk direktør Trond Stokka Meling redegjorde for det enorme prosjektet som vil koste et sted mellom 140 – 170 milliarder kroner, og som har en lønnsomhetsgrense på 30 dollar fatet.

Lavkarbo-samfunn

Statoil var på banen også når det gjaldt fornybar energi. – Klimaspørsmålet vil endre vår næring. Vi må redusere klimautslippene. Det er en global utfordring som krever globale svar, sa Jan-Fredrik Stadaas, senior rådgiver strategi og innovasjon New Energy i Statoil. Han uttalte at Statoil vil være med å drive endringene mot et lavkarbo-samfunn. Lavere produksjonskostnader for fornybar energi som sol og vindkraft skaper vekst.
Statoil har levert to store vindkraftprosjekter til engelsk sektor.

Stadaas mener etterspørselen etter vindkraft vil øke i takt med lavere kostnader. Statoil har hittil invester ti milliarder kroner i fornybare prosjekter og satser stort på innovasjon på området. Blant annet er utviklingen av lagringsmetoder for vindkraft viktig for å stabile energileveranser.

Og hva skal til videre? Samarbeid, innsikt, mot og handlingskraft, var svaret.

> Se bilder fra konferansen