Norsk Industri

Innhold

Våre innspill til stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon

Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon

Publisert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt om innspill til en ny stortingsmelding om betydningen av data som kilde til innovasjon, nye forretningsmodeller og forbedring av eksisterende digitale tjenester. Her finner du vårt innspill.

27. april deltok Norsk Industri i innspillsmøte i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Kunnskapsdepartementet (KD). Deltakerne ble også oppfordret til å sende skriftlige innspill til arbeidet med stortingsmeldingen i etterkant av møtet. Norsk Industri følger oppfordringen, og har i dette notatet trukket frem momenter som vi ber regjeringen om å vurdere i det videre arbeidet med stortingsmelding om datadrevet økonomi. 

Stikkord vi er opptatt av er:
  • Industri og myndigheter må fortsette samarbeidet for å dele nyttige data fra det offentlige.
  • Det offentlige må ikke sette som krav i ulike prosjekter og som en forutsetning for støtte at "det kreves at alle data deles".
  • Manglende datadeling bunner ofte i usikkerhet om man faktisk har lov til å dele dataene (eierskap). Her trengs det økt kompetanse, gjerne standardiserte kontraktsmaler, om hvordan datadeling skal skje og hvilke data som skal deles og mellom hvilke aktører.
  • Primærdriveren for deling av data må være å bidra til at bedriften forbedrer sine prosesser, produkter og tjenester gjennom bruk av data, slik at de får bedre betalt for produktene og tjenestene de tilbyr.
  • Særlig SMB-bedriftene har behov for støtte og kompetanseutvikling for å ta seg gjennom denne digitale overgangen.
  • I mange tilfeller er det en åpenbar gevinst med datadeling fra et industrielt ståsted.
  • I andre bransjer og verdikjeder, opplever imidlertid bedrifter (særlig underleverandører og i SMB-segmentet) at det er et stort press på deling av data, mens det mangler gevinst med deling for bedriften eller at gevinsten ikke er like åpenbar. Da kan et betalingssystem som gjør at virksomheter kan få betalt for delte data bli benyttet.

> Last ned notatet

> Mer om stortingsmeldingen (regjeringen.no)