Utlysning av brukerutstyrskontrakter til Ocean Space Centre

Illustrasjon av Havbassenget 2, Ocean Space Centre

Illustrasjon av Havbassenget 2 ved Ocean Space Centre. Foto: Statsbygg-Snøhetta

Ocean Space Centre blir det nye nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi. Nå lyser utbygger Statsbygg ut brukerutstyrskontrakter, og ønsker å nå norske leverandører.

Statsbygg benytter ofte Doffin og Mercell for å nå ut i markedet, men ønsker å nå et marked langt utover tradisjonell byggenæring og flere som kanskje ikke er like godt kjent med og benytter de offentlige anskaffelsessystemene. Norsk Industri informerer derfor om disse mulighetene til våre medlemmer. 

Skal lage havmiljø på land

Statsbygg har utlyst flere konkurranser på høyspesialisert utstyr til Ocean Space Centre i Trondheim. Kontraktene er på strømnings- og bølgesystemer, strender og på bevegelige gulv og vognsystemer til bassengfløyen i det nye anlegget.

– Vi snakker om ingeniørkunst. Det er første gang etter krigen vi lager nye havlaboratorier i Norge, sier Simen Bakken som er prosjektleder i Statsbygg.

Statsbygg er sammen med NTNU og Sintef i full gang med å bygge det nye havteknologisenteret som skal bidra til at Norge forblir en ledende nasjon innen havnæringene.

– Vi tror dette er interessante kontrakter også for industrien og ikke bare den tradisjonelle byggenæringen. Leverandørene skal være med i utviklingen av et senter som skal lage havmiljø på land og bidra til grønn omstilling, sier prosjektlederen.

På det nye senteret skal det testes og forskes på modeller av for eksempel vindturbiner, fiskemerder, soløyer og skip.  

Senteret skal erstatte det marintekniske senteret på Tyholt i Trondheim.

Konkurransegrunnlaget for brukerutstyrskontraktene er tilgjengelig i Doffin og det nærmer seg prekvalifisering.

Spørsmål om utlysningene kan rettes til Ole-Jacob Hagen, ole-jacob.hagen@statsbygg.no, tlf. 90108750.

> Mer om Ocean Space Centre (ntnu.no)

> Mer om byggeprosjektet