Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Topplederforumet jobber videre med industriell digitalisering av Norge

Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon

Publisert

En gruppe mennesker samlet på et tak

Møte i Topplederforum for digitalisering i industrien 13. mai hos Kongsberg Maritime i Ålesund. Foto: Christine Spersrud Haug / NFD

Under møtet i næringsministerens Topplederforum for digitalisering i industrien 13. mai sto blant annet en ny studie Norges digitale muligheter og Norsk katapult på agendaen.

På møtet i Ålesund var både næringsminster Torbjørn Røe Isaksen og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad tilstede. Vertskap for møtet var Kongsberg Maritime.

> Last ned møtets bakgrunnsnotat

Topplederforumet har siden forrige møte i oktober arbeidet med å få økt forståelse for hva som gjør Norge til et attraktivt vertsland for industriell digitalisering. Boston Consulting Group (BCG) har utført en studie der de har intervjuet 47 toppledere i bedrifter om dette. Studien "Capturing Norway's Digital Opportunity" ble diskutert og overlevert til ministeren på møtet.

Rapporten trekker frem fem prioriteringer som må gjøres dersom Norge skal lykkes som verdensledende industri også når det gjelder å ta i bruk ny digital teknologi:

  1. Digitalisere Norges verdensledende domenekompetanse
  2. Etablere beste praksis for data og deling
  3. Ta akademisk lederskap innen anvendelse av digitale teknologier
  4. Bedre tilgangen til industriell vekstkapital
  5. Øke industriens omstillingshastighet

> Last ned rapporten

– Det var et spennende møte med næringsministeren og KrFs partileder der vi med basis i BCG-rapporten hadde gode drøftelser om Norge som vertsland for industri, samt fremtiden for katapultene, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Samtidig med ferdigstillelsen av BCG-rapporten gjennomfører Sintef en studie som særlig skal dykke ned i hvordan den norske arbeidsmodellen på arbeidsplassen spiller inn når ny teknologi introduseres. Denne skal presenteres på forumets neste møte høsten 2019.

Skal videreutvikle Norsk katapult

På møtet var også videreutvikling av ordningen Norsk Katapult et tema. Katapultene er, slik flere av medlemmene i topplederforumet påpekte, industriens verktøy for å få testet ut og spre den praktiske anvendelsen av ny teknologi og digitalisering for industri.

Les mer: 

– Man må gjerne satse på digitalisering, men vi må fort få det ned på jorden (e24.no)

Næringsministeren lovar 15 millionar kroner til digitalisering av maritim utdanning (smp.no, kun for abonnenter)