Norsk Industri

Innhold

Storsatsing på norske testsentre

Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon

Publisert

Regjeringen gir rundt 130 millioner kroner for å videreutvikle dagens testsentre for næringslivet. Disse katapultsentrene er industriens tumleplass for innovative bedrifter slik at de kan utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere.

– Vi gir 130 millioner kroner til katapult-sentrene for at de kan teste ut ny kunnskap og teknologi, som gjør at norske bedrifter kan lykkes i fremtiden, sier næringsminister Iselin Nybø.

Næringslivet blir utfordret av raske teknologiske endringer og "det grønne skiftet". Dette gjør at man må finne frem til gode og bærekraftige løsninger.

– I katapult-senteret kan bedriften utvikle sine produkter og prosesser med den fremste tilgjengelige teknologien, sier administrerende direktør Ingrid Riddervold Lorange i Siva, som  forvalter katapultordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

– I katapultene vil ideer utvikles raskere, bedre og forhåpentligvis med mindre risiko. Katapultene skal kunne gjøre teknologi tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter, for å kunne bedre produktutviklingen eller produksjonsutviklingen. Læringen er også en viktig del av katapulten; den skal brukes til å gi kompetanse til bedriften og dens ansatte. Det er spennende at de fem industrielle katapultene i landet får midler til å videreutvikle seg med sine kunder i tiden fremover, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

> Les mer her (regjeringen.no)

> Norsk Industri om Norsk katapult

> Gå til Norsk katapult