Store muligheter for norske bedrifter i Horisont Europa

Europa sett fra verdensrommet

Illustrasjon: AdobeStock

Norske bedrifter kan søke midler til og delta i forsknings- og innovasjonsprosjekter på lik linje med bedrifter i EUs medlemsland. Forskningsrådet og Innovasjon Norge jobber tett sammen for å bistå norske bedrifter i å lykkes med sine søknader.

Europa samles om å kutte utslipp kombinert med å skape nye grønne industriarbeidsplasser, og European Green Deal er bærebjelken i dette. Pandemien har vist en sårbarhet for komplekse verdikjeder som har aktualisert behovet for reshoring.

– Summen av dette gjør at det nå er ekstra viktig at vår høyteknologiske eksportindustri gjør seg kjent med mulighetene for forskningssamarbeid i EU. Målet bør være at flere norske bedrifter deltar aktivt i Horisont Europa enn i de foregående rammeprogrammene for forskning, sier Katrine Vinnes, fagsjef for forskning og innovasjon i Norsk Industri.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge tilbyr støtteordninger

Jobber bedriften din for bærekraftig omstilling og verdiskaping? Vil dere samarbeide med de mest kunnskapsrike organisasjonene i Europa? Eller er dere på jakt etter finansiering til å kommersialisere og skalere en banebrytende og lønnsom løsning med internasjonalt markedspotensial?

Da bør dere vurdere å søke EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

Vil dere søke, kan dere få hjelp hos både Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Til sammen har de en rekke støtteordninger og har eksperter som bistår bedrifter i søknadsprosessen og ved prosjektoppstart.

Les mer:

> Forskningsrådet

> Innovasjon Norge