Norsk Industri

Innhold

Ruger du på et kompetanse- eller teknologiprosjekt?

Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon

Publisert

Ruger du på et kompetanse- eller teknologiprosjekt for SMB-bedrifter, men mangler finansiering? Da kan det lønne seg å ta kontakt med Stiftelsen Teknologiformidling!

Teknologisk Institutt as ble i 2015 solgt til det nederlandske selskapet Kiwa. Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling sin aktivitet, og midlene skal brukes til økt produktivitet, verdiskapning og konkurransekraft for norsk næringsliv.

Stiftelsen ønsker særlig å bidra til økt konkurransekraft hos små- og mellomstore bedrifter, og støtter gjerne samarbeidsprosjekter som muliggjøre raskere kompetanseløft og teknologispredning. Eksempelvis er behovet for kompetanseløft stort på en rekke områder innenfor digitalisering. Ettersom dette er teknologi som berører alle bransjer, jobber stiftelsen bransjeuavhengig, men ønsker å rette innsatsen særlig mot områdene sjømat, kompetanse, grønn energi, leverandørindustri og bioteknologi.

Prosjekter som støttes, må vise evne og vilje til delingskultur slik at prosjektets resultat fører til konkurransefortrinn for flere. Stiftelsen ønsker spesielt å komme i kontakt med de beste miljøene og nettverk innen sine nisjer som kan bidra til fremtidsrettet innovasjon.

Utdeling av midler vil skje fortløpende så snart gode prosjekter er kartlagt og identifisert. Stiftelsen kan bidra med en finansieringsgrad på opptil 75 prosent, resterende beløp bidrar bedriften med selv. Maksimalt prosjektstøtte for et prosjekt er 10 millinoer kroner over flere år.

Kriterier:
  • Prosjektene/bedriftene som støttes, befinner seg hovedsakelig i gruppen små og mellomstore bedrifter og ha en klar strategi og forretningsplan og fortrinnsvis være etablerte.
  • Prosjektteamets gjennomføringsevne samt prosjektets modenhet og potensial for å lykkes vil ha stor betydning for eventuell prosjektstøtte.
  • Det samme gjelder prosjektets mulighet for å bidra til økt produktivitet, norsk verdiskapning og konkurransekraft.
  • Prosjektets fokus må gjerne ha sammenheng med utfordringer og muligheter knyttet til digitalisering og kunstig intelligens.
  • Prosjektets mulighet til å skape konkurransefortrinn for flere SMB bedrifter gjennom evne og vilje til å bidra til en delingskultur.
  • Mulig prosjektstøtte fra stiftelsen til et prosjekt beløper seg totalt til 10 mnok over flere år.
  • Stiftelsens finansieringsgrad kan være opptil 75 prosent, resten må prosjektet selv bidra med.

Daglig leder i stiftelsen, Ingrid Gjerdene, sier at de ønsker å ha en effektiv og enkel arbeidsprosess, og tror derfor på dialog som første steg i prosessen med å kartlegge interessante utviklingsprosjekt. Dialogen kan være i form av telefonsamtale, Skype-møte eller et uforpliktende møte.

Hvis prosjektet etter den innledende dialogen fremdeles er innenfor stiftelsens rammer, ber vi om en grovskisse som kort beskriver prosjektet og intensjonen. Etter oppklarende samtaler rundt skissen vil det bli aktuelt med en formell søknad som vil være evalueringsgrunnlag for støtte fra stiftelsen eller ikke, sier Gjerdene.

Knut E. Sunde fra Norsk Industri leder stiftelsens råd.

- Dette er en unik mulighet til å få støtte til gode teknologiprosjekter. Det er både ubyråkratisk og høy finansieringsgrad, så lenge prosjektet er overbevisende og innenfor stiftelsens rammer, sier han.

> Gå til stiftelsens hjemmeside

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!