Nytt norsk EU-nettverk for prosessindustri - kan gi milliarder til norske bedrifter

Katrine Vinnes (Norsk Industri), Monica Paulsen (ACT Cluster), Helene Fladmark (Eyde-klyngen), Irene Siljan Vestby (Industrial Green Tech).

Katrine Vinnes (Norsk Industri), Monica Paulsen (ACT Cluster), Helene Fladmark (Eyde-klyngen), Irene Siljan Vestby (Industrial Green Tech).

De tre industriklyngene Eyde-klyngen, Industrial Green Tech og ACT Cluster, med Norsk Industri som prosjektleder, sendte våren 2021 en felles søknad om EU-nettverksmidler fra Forskningsrådet. Nå er søknaden innvilget.

– Vi ser nå frem til samspill med klyngene  gjennom prosjektet Process+ de neste tre årene, sier Katrine Vinnes i Norsk Industri.

EU-nettverket skal samarbeide om å mobilisere og koble søkere til Horisont Europa.

– Dette nettverket blir viktig når det gjelder å gjøre veien kortere for norske bedrifter til forskningssamarbeid i EU, sier Helene Fladmark, daglig leder i Eyde-klyngen.

Med utgangspunkt i både Process4Planet og Prosess21 skal Process+ ha tre tematiske prioriteringer:

  1. Industriell sirkulærøkonomi
  2. Reduserte klimautslipp
  3. Muliggjørende teknologier

For norsk prosessindustri utgjør EUs forskning- og innovasjonssamarbeid ikke bare en kilde til å finansiere teknologiløft, men også en mulighet til å utvikle nye verdikjeder i et samspill med europeiske bedrifter, FoU-miljøer og klynger.

– Samarbeid mellom klyngene om disse aktivitetene vil gi oss flere muligheter for internasjonale koblinger i industrien, sier Irene Siljan Vestby, daglig leder av Industrial Green Tech.

Monica Paulsen, daglig leder i ACT Cluster mener at bærekraftige løsninger fra Norge er viktige bidrag til å møte globale utfordringer, og at vi gjennom prosjektet skal samarbeide for å posisjonere industrien inn mot Horisont Europa.

> Les mer her (forskningsradet.no)

Process+

De tre industriklyngene Eyde-nettverket, Industrial Green Tech og ACT Cluster, med Norsk Industri som prosjektleder, samarbeider i et nyetablert EU-nettverk for prosessindustrien.