Norsk Industri

Innhold

Ny studie om verdiskapingseffekt av digitale verktøy på trappene

Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon

Publisert

Mennesker i møterom

Møte i Topplederforum for digitalisering i industrien 10. oktober 2019 hos NFD. Foto: Norsk Industri

På oppdrag fra næringsministerens Topplederforum for digitalisering i industrien skal SINTEF gjennomføre en studie om norske banebrytende industribedrifter og hvordan de får verdiskapingseffekt av digitale verktøy.

Gjennom SINTEF-studien ønsker forumet å lære av og synliggjøre hvordan banebrytende norske industribedrifter får verdiskapingseffekt av digitale verktøy. Deres erfaringer kan bane vei for andre bedrifter som er i startfasen av en digital reise.

Forskningssjef Gaute Knutstad i Sintef på møte i Topplederforum for digitalisering i industrien 10. oktober 2019 hos NFD. Foto: Norsk Industri

Forskningssjef Gaute Knutstad i SINTEF presenterte den nye studien på møte i Topplederforum for digitalisering i industrien 10. oktober 2019 hos NFD. Foto: Norsk Industri

Studien omfatter rundt 40 "håndplukkede" bedrifter (kalt "banebryterne"). Disse er valgt ut av SINTEF, SIVA, Norsk Industri og NFD. I hver bedrift vil SINTEF gjøre dybdeintervju av rundt 3-5 personer. Dette er nøkkelpersonell i ulike roller, som adm.dir/fabrikksjef, teknologidirektør/FoU-ansvarlig, personalsjef, produksjonsleder, operatør og tillitsvalgt.

Studien tar for seg følgende temaer:

  1. Teknologisk inspirasjon (hvor får bedriftene inspirasjon fra til å gjøre grep)
  2. Organisatorisk involvering (norsk modell i praksis)
  3. Forretningsmuligheter / forretningsmodeller ifm. digitalisering
  4. Framtidsperspektiver
Ekspertgruppe

I arbeidet har forumet også knyttet til seg en ekspertgruppe som består av nøkkelpersoner fra bedrifter representert i Topplederforum og enkelte andre. Gruppen består av:

  • Ole Hoen, GKN Aerospace
  • Svein Kleven, Kongsberg Maritime
  • Jan Børre Rydningen, Ålesund kunnskapspark
  • Erlend Fjøsna, TechnipFMC
  • Morten Dyrud, Nammo
  • Arnt Sigurd Dahle, Optimar

 Norske industribedrifter ser nye muligheter som digitalisering fører til, men det tar tid før hele potensialet realiseres. Gjennom denne studien vil vi kunne få frem hva de beste gjør, og hvordan andre kan lære av det, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Studien skal presenteres på Industri Futurum 22. januar 2020.