Norsk Industri

Innhold

Norge som verdenslaboratorium for industriell digitalisering?

Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon

Publisert

Digitale Norge

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har utfordret sitt Topplederforum for digitalisering i industrien til å utforske hvordan den norske arbeidsmodellen kan utgjøre et konkurransefortrinn når industri over hele verden tar i bruk ny digital teknologi.

To parallelle studier relatert til temaet har i løpet av vinteren blitt iverksatt på vegne av Topplederforumet.

  • Det første studiet utføres av Boston Consulting Group (BCG), og skal være ferdig til neste møte i Topplederforumet som finner sted i Ålesund 14. mai. BCG-studien ser spesifikt på olje- og gassektoren.
  • Det andre studiet har form av en arbeidsgruppe på tvers av industribransjer. Arbeidet involverer først en rekke dybdeintervju av bedrifter som har vunnet erfaringer med digitalisering, og som har lykkes med dette på en internasjonal arena. Vi omtaler disse bedriftene som banebrytende bedrifter. Gjennom å dele på sine erfaringer – både positive og negative – vil banebryterne bidra til å bane vei for andre bedrifter som er i startfasen av en digital reise. Sintef Manufacturing utfører på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet denne delen av analysen.

- Gjennom denne undersøkelsen vil vi dykke ned i ledende norske industribedrifter for å lære hvordan de får verdiskapingseffekt av digitale verktøy, sier næringsminister Røe Isaksen.

Funnene fra dybdeintervjuene skal knas ytterligere i en workshop hvor hele arbeidsgruppen deltar. Foreløpige funn presenteres for næringsministeren i forbindelse med maimøtet i Ålesund.

Sintef Manufacturing starter nå opp arbeidet med dybdeintervju av et utvalg ansatte fra banebrytende bedrifter.

- Skal vi gi råd om vertskapsattraktivitet til næringsministeren, må vi ned i puddingen. Vi håper derfor på positiv respons fra banebrytende bedrifter som nå blir spurt om de vil delta i undersøkelsen, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, som sitter Topplederforumet.

Les mer:

Skal undersøke Norges attraktivitet

Møte i Topplederforum for digitalisering i industrien