Norsk Industri

Innhold

Norge henter hjem milliarder av forskningskroner fra EU på klima, miljø og energi

EU

Foto: iStock

I hard konkurranse med aktører fra hele verden har norske forsknings- og innovasjonsmiljøer hentet hjem mer enn 11 milliarder kroner fra EUs forskningsprogram.

Det rekordhøye beløpet ligger an til å bli enda høyere i årene som kommer fordi Norge har verdensledende kompetanse på det EU nå satser på, nemlig klima, miljø og energi.

Borregaard og Kongsberg Maritime er de store vinnerne fra industrien, med hhv. 26,7 og 11,7 millioner euro i støtte. Også Yara og Elkem henter hjem pene beløp, med i underkant av 5 millioner euro hver.

– EUs nye forskningsprogram, Horisont Europa, vil være verdens største forsknings -og innovasjonsprogram. Her er det enorme muligheter for norske forsknings- og innovasjonsaktører, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

EUs Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Programperioden er fra 2014 til 2020. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge som fullt medlem. Det betyr at norske bedrifter, offentlige aktører og akademiske institusjoner kan søke på lik linje med deltakere fra EU-land.

– Her fins det store muligheter for norske industribedrifter. Vi oppfordrer våre medlemmer til å undersøke de mulighetene som ligger i EUs forskningsprogrammer, sier fagsjef for FoUI i Norsk Industri, Katrine Vinnes.

> Les mer her (Forskningsrådet)